Konkurranseformat


Måtte den beste løsningen vinne

Miljøhack er en sosial happening, men også en konkurranse. Under hackathonet kan deltagerene samle poeng i form av Badges. Dette er konkrete krav eller målsetninger til løsningen, som "Bruk en skyleverandør" eller "Gjennomfør en enkel brukertest". Komitéen vil bedømme om løsningsforslagene er gode nok til å gi poeng og alle team kan få poeng for alle badges én gang hver.

Den andre måten å samle poeng på er Awards. Dette kan være den løsningen som er størst positiv påvirkning eller løsningen med best brukervenlighet. Disse deles ut av en jury og hver award kan bare vinnes av ett team.

Denne nettsiden er optimalisert for å bruke mindre energi.