Samarbeidspartnere


Vi vil løse deres miljøutfordringer 16-19 mars 2023!

Miljøhack er et hackathon hvor Knowits ansatte jobber dedikert i tverrfaglige team med å løse miljørelaterte problemstillinger. Ved å bruke kunnskapen på tvers av design og utvikling kan man komme frem til løsninger som ikke bare løser problemene til folk, men også kloden.

Har du spørsmål? Send en mail til miljohack@knowit.no

Denne nettsiden er optimalisert for å bruke mindre energi.