Miljøhack 2023 er dessverre utsatt til høsten 2023

Utsatt

Vi har jobbet hard for å lage et så godt arrangement som mulig, men på grunn av manglende tverrfaglighet har vi dessverre sett oss nødt til å utsette årets Miljøhack. Vi tar med oss casene vi har fått inn så langt og kommer sterkere tilbake til høsten!

Hva er Miljøhack?

Miljøhack er et hackathon hvor Knowits ansatte jobber dedikert i tverrfaglige team med å løse miljørelaterte problemstillinger. Ved å bruke kunnskapen på tvers av design og utvikling kan man komme frem til løsninger som ikke bare løser problemene til folk, men også kloden.

Miljøcaser

Casene er reelle problemstillinger som alle er relatert til bærekraft og miljø. Casene tillater rom for kreativitet og tverrfaglig arbeid, der man sammen i et team jobber med en hittil uløst problemstilling eller utfordring for ulike spennende kunder. Løsningene man kommer frem til har som mål å bidra positivt til å gjøre verden et bedre sted. Alt som arbeide som gjøres i forbindelse miljøhack er Open Source og eies ikke av noen.

Utdeling av premier

Under hackathonet kan deltakerene samle poeng via badges og awards. Bidrag til badges levers til programkomiteen som bestemmer om løsningen er god nok til å gi poeng. Vinnerlaget er de som til slutt står igjen med flest poeng.

Ikke bare bla, bla, bla, men designtenking, sirkulærøkonomi, økologisk koding, miljøtilpasning og gjenbruk

Er du designer, utvikler, potet eller har en annen rolle i Knowit? Alle er velkomne til å delta

Miljøhack 2023 vil foregå en gang i løpet av høsten på Quality Hotel Entry på Trollåsen, Kolbotn

Denne nettsiden er optimalisert for å bruke mindre energi.